sobota, 6 sierpnia 2011

Finansowy terror: Jak międzynarodowi bankierzy łupią narody – część 5

Rezerwa Federalna reprezentuje interesy banków [nie społczeństwa]

W lutym 2010 r. Rezerwa Federalna ogłosiła, że ​zbada rolę amerykańskich banków w kryzysie zadłużenia Grecji [1]. Jednak artykuł w Washington Post, który informował o "dochodzeniu" Fedu w tej sprawie, zapomniał wspomnieć o "delikatnym" konflikcie interesów, który w istocie oznacza, że Fed jest lisem strzegącym kurnika. O co chodzi? System Rezerwy Federalnej jest quasi-rządowym podmiotem, z krajowym Zarządem z siedzibą w Waszyngtonie i z przewodniczącym mianowanym przez prezydenta. Alan Greenspan, jeden z najdłużej urzędujących Przewodniczących Rezerwy Federalnej, został zapytany w wywiadzie z 2007 roku:

"Jaki jest właściwy związek - jaki powinien być właściwy związek - między Prezesem Fed a Prezydentem Stanów Zjednoczonych?"


Greenspan odpowiedział:

„Cóż, przede wszystkim Rezerwa Federalna jest niezależną agencją, a to oznacza po prostu, że nie ma innej agencji rządowej, która może podważyć działania, które podejmujemy. Tak długo, jak ta sytuacja ma miejsce i nie ma dowodów na to, że administracja, Kongres czy ktokolwiek inny żąda, abyśmy z​​robili rzeczy inne niż to, co uważamy za właściwe, tak długo relacje pomiędzy Przewodniczącym Fed a Prezydentem, mówiąc szczerze, nie mają znaczenia." [2]

Rezerwa Federalna nie tylko nie odpowiada przed rządem amerykańskim, a tym samym społeczeństwem amerykańskim, ale jest ona bezpośrednio odpowiedzialna i faktycznie posiadana przez największe banki amerykańskie i globalne. Tak więc twierdzenie, że Fed przeprowadzi "dochodzenie" w sprawie nielegalnej działalności banków takich jak Goldman Sachs i JP Morgan Chase jest śmieszne i bardziej prawdopodobne, że będzie przypominać tuszowanie przestępstw niż "niezależne dochodzenie."

System Rezerwy Federalnej składa się z 12 regionalnych banków Rezerwy Federalnej, które są prywatnymi bankami należącymi do akcjonariuszy - są to najważniejsze banki w danym regionie, które 'wybierają' spośród siebie przewodniczącego do reprezentowania ich i ich interesów. Najpotężniejszym z tych banków jest Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, który reprezentuje potężne banki z Wall Street. Obecny sekretarz skarbu, Timothy Geithner, był wcześniej prezesem Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku i organizował ratowanie AIG oraz zakup banku Bear Stearns przez JP Morgan Chase. Obecnym prezesem nowojorskiego Fed jest William Dudley, który wcześniej był partnerem i dyrektorem zarządzającym w Goldman Sachs, a także jest obecnie członkiem rady dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Obecnym prezesem zarządu nowojorskiego Fed jest Lee Bollinger, prezydent Uniwersytetu Columbia, który zasiada również w zarządzie spółki Washington Post Company. Do niedawna, Jeffrey R. Immelt zasiadał w radzie dyrektorów nowojorskiego Fed, służąc jednocześnie jako dyrektor generalny General Electric. Niedawno jednak został mianowany przez prezydenta Obamę szefem jego Rady Doradczej ds. Odnowy Gospodarczej, zastępując byłego prezesa Rezerwy Federalnej, Paula Volckera. Innym aktualnym członkiem zarządu nowojorskiego Fed jest Jamie Dimon, prezes i dyrektor generalny JP Morgan Chase.

W Fed są reprezentowane nie tylko największe banki, ale także największe korporacje, jak wynika z ostatniego składu członków zarządu General Electric (które notabene otrzymało znaczne środki finansowe z akcji ratunkowych organizowanych przez Fed). Jednak Fed posiada również wiele grup doradczych, takich jak Doradcza Rada Spraw Społecznych, która powstała w 2009 r. i, według strony internetowej New York Fed, "spotyka się trzy razy w roku w nowojorskim Fed by dzielić się poglądami na warunki życia w społecznościach o niskich i średnich dochodach (LMI)." Członkami są osoby z wyższych stanowisk w Bank of America i Goldman Sachs. [3]

Doradczy Panel Gospodarczy jest "grupą wybitnych ekonomistów ze środowisk akademickich i sektora prywatnego, którzy spotykają się dwa razy w roku z prezesem nowojorskiego Fed, aby dyskutować na temat aktualnego stanu gospodarki oraz przedstawiać swoje poglądy na temat polityki pieniężnej." Wśród instytucji reprezentowanych przez poszczególnych członków są: Harvard University, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Columbia University, American International Group (AIG), New York University, Carnegie Mellon University, University of Chicago, i Peter G. Peterson Institute for International Economics [3].

Być może jedną z najważniejszych grup doradczych Fedu jest Międzynarodowy Komitet Doradczy, "powstały w 1987 roku pod patronatem Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku w celu przeglądania i dyskutowania najważniejszych kwestii dotyczących polityki publicznej w odniesieniu do głównych krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych." Członkami są: Lloyd C. Blankfein, prezes i dyrektor generalny Goldman Sachs, William J. Brodski, prezes i dyrektor generalny Chicago Board Options Exchange (chicagowska giełda derywatów), Stephen K. Green, prezes HSBC, Marie-Josée Kravis, Członek Rady Nadzorczej Instytutu Hudsona (i długoletni członek Grupy Bilderberg); Sallie L. Krawcheck, prezes Global Wealth i Investment Management w Bank of America, Michel JD Pebereau, Prezes Zarządu BNP Paribas, a Kurt F . Viermetz, emerytowany wiceprezes JP Morgan [4].

Inna grupa, Grupa Doradcza Fed ds. Papierów Wartościowych, składa się z osób z wyższych stanowisk w JP Morgan Chase, Citibank, Bank of New York Mellon, Fannie Mae, Northern Trust, State Street Bank Trust Company, Freddie Mac, Federal Home Loan Banks , Depozytariusza Trust & Clearing Corporation, i komisarza amerykańskiego Departamentu Skarbu Państwa [5].

Jest więc boleśnie oczywiste czyim interesom Rezerwa Federalna - a w szczególności Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku - służy. Artykuł z Bloomberg ze stycznia 2010 roku, po przeanalizowaniu informacji, które zostały ujawnione w trakcie dochodzenia Senatu w sprawie skrytej operacji ratowania AIG przez nowojorski Fed, opisał tę instytucję jako "skrytą grupę rozdającą miliardy dolarów uprzywilejowanym bankom, działającą pod niewielkim nadzorem publicznym i urzędniczym." Jak napisał autor artykułu: "Wygląda jakby nowojorski Fed był przykrywką dla ciemnych operacji banku centralnego." [6]


Andrew Gavin Marshall

Global Research
Ampedstatus.com

Tłumaczenie: davidoski

free counters

Poniżej przetłumaczone wcześniej wideo opisujące zasadę działania Systemu Rezerwy Federalnej. Po umieszczeniu tego wideo w Internecie jego autor otrzymał poważne groźby i został zmuszony do zaprzestania działalności włącznie z usunięciem filmów z YT. Zachowało się jednak kilka kopii.