niedziela, 19 kwietnia 2015

Droga ku ostatecznemu zniewoleniu ludzkości


Chiny utworzyły niedawno swój regionalny Azjatycki Bank Rozwoju, rodzaj azjatyckiego Banku Światowego. I prawie 50 krajów, w tym rzekomi europejscy sojusznicy USA, rzucili się, aby do niego przystąpić.

Rosną spekulacje w kręgach głównego nurtu, że Chiny niedługo oddzielą się od gospodarki USA i wraz z krajami BRICS utworzą nowy azjatycki system finansowy. To jest jednak nazbyt uproszczony pogląd.

W tej analizie mówimy o realnej gospodarce, a w realnej gospodarce żaden naród posiadający bank centralny nie wyrwał się z okowów New World Order. W rzeczywistości, wszystkie konflikty między Wschodem a Zachodem tylko przyczyniają się do dalszego postępu planu globalistów.

Same Chiny nie mają wystarczającego potencjału, aby zastąpić USA jako główną lokomotywę światowej gospodarki, ani juan nie ma wystarczającego potencjału, aby zastąpić dolara jako walutę rezerwową świata. Jednak nie jest to celem Chin. To nigdy nie było celem Chin. Jedynym celem Chin w jego historycznej ekspansji fiskalnej było osiągnięcie wyłączenie tego, co MFW nazywa "globalnym resetem gospodarczym”. Częścią tego resetu jest wprowadzenie globalnego systemu koszyka walut MFW czyli specjalnych praw ciągnienia (SDR - Special Drawing Rights), jak rodzaj scentralizowanego mechanizmu kontroli dla wszystkich walut na całym świecie. MFW i Chiny ciągle wzywają do zastąpienia dolara jako waluty rezerwowej świata systemem koszyka walut SDR.

Mimo nadziei niektórych alternatywnych autorów, że Chiny w jakiś sposób zerwą łańcuchy centralnego monopolu bankowego, wszystkie chińskie działania co najmniej od 2008 roku są przygotowaniami, by stać się całkowitym niewolnikiem pod kontrolą MFW. Chiny już oficjalnie przedstawiły swoją walutę (juan) do włączenia jako waluty rezerwowej w koszyku SDR. Chiński bank centralny otwarcie wezwał MFW do podjęcia dominującej roli w zarządzaniu walutami na świecie za pośrednictwem systemu SDR:

"Światowy kryzys gospodarczy pokazuje "inherentne słabe punkty i ryzyko systemowe w istniejącym międzynarodowym systemie walutowym," powiedział gubernator Zhou Xiaochuan w eseju opublikowanym w poniedziałek przez bank centralny Chin. Zarekomendował stworzenie waluty składającej się z koszyka walut światowych i kontrolowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stwierdził, że to pomoże osiągnąć cel, jakim jest ochrona globalnej stabilności gospodarczej i finansowej."

Konferencja MFW dotycząca SDR, która odbywa się co pięć lat, ma się rozpocząć w maju i zakończy się w październiku lub listopadzie. Powszechnie oczekuje się, że chińska waluta będzie faktycznie ujęta w SDR w tym roku i że będzie to negatywnie wpływać na pozycję dolara jako waluty rezerwowej świata oraz że USA ma niewielkie zdolności do zatrzymania takiego rozwoju. A to dlatego, że amerykańskie prawo weta w ramach MFW ma zostać usunięte, ze względu na brak zgody w sprawie środków finansowych i zmiany polityki przedłożonych w Kongresie w 2010 roku.

W licznych artykułach w ciągu ostatnich kilku lat ostrzegałem, że zniszczenie pozycji USA w MFW będzie zrzucone na karb "impasu politycznego" wokół odmowy przez Kongres zatwierdzenia zmiany polityki prowadzonej od 2010 roku, a główny ciężar winy zostanie zrzucony na "konserwatystów". W ubiegłym tygodniu moje podejrzenia zostały poparte wypowiedziami Larry Summersa, byłego sekretarza skarbu i oligarchy amerykańskiego, który był częściowo odpowiedzialny za obalenie ustawy Glass-Steagall i stworzenie bańki instrumentów pochodnych. Jest to człowiek, który twierdził, że "historia zdecydowanie potwierdzi słuszność QE ". Summers potępił koniec USA jako "gwaranta globalnego systemu gospodarczego", twierdząc, że:

"Głównie ze względu na opór w prawej strony sceny politycznej, USA przyjmuje osamotnioną pozycję w świecie przez brak zatwierdzenia reform Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które sam Waszyngton zaproponował w 2009 roku. Poprzez powiększenie zasobów MFW, zmiana ta wzmocniłaby wiarę w gospodarkę światową. Co ważniejsze, zbliżyłoby to moment, w którym kraje takie jak Chiny i Indie otrzymałyby większy głos w MFW, proporcjonalne do ich nowego potencjału gospodarczego ... "

"Z powodu Chin rywalizujących wielkością swej gospodarki z USA i rynków wschodzących, stanowiących co najmniej połowę światowej produkcji, globalna struktura gospodarcza wymaga znacznej korekty. Naciski polityczne ze wszystkich stron w USA spowodowały, że struktura ta jest coraz bardziej dysfunkcjonalna ... "

Gorliwy entuzjazm dla nowego banku regionalnego Chin postawił USA w defensywie, podczas gdy rzekomi sojusznicy USA dołączają do chóru wzywającego Chiny do przyłączenia się do SDR.

Uczyniłoby to juana pierwszą nie w pełni wymienialną walutą, która została dołączona do koszyka SDR. Brak wymienialności oznacza, że ​​jest trudno bezpośrednio inwestować w juana w porównaniu z inwestowaniem w dolara. Ale to jest dokładnie to, czego chce MFW.

Asian Times ujął to dość dosadnie, ale szczerze:

"Obecnie banki centralne nie mogą uwzględniać zasobów juanów w swoich rezerwach walutowych. Jednak poprzez włączenie juana do koszyka SDR waluta chińska będzie w praktyce korzystać z "tylnych drzwi" w kwestii wymienialności. W rezultacie oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na juana ze strony banków centralnych i dalszą integrację chińskiej waluty z globalnym przepływem na rynku kapitałowym.

Co ważne, Chiny popierają umiędzynarodowienie walut rezerwowych odciągając od hegemonii dolara i zależności lokalnych gospodarek od wahań kursu wymiany. Włączenie juana do koszyka walutowego byłoby krokiem w kierunku bardziej wielostronnego świata walut. Podczas gdy pełna wymienialność juana może być jeszcze odległa, zdolność Chin do posiadania globalnej waluty rezerwowej może wkrótce nastąpić."

Tak, to prawda, włączenie Chin do systemu SDR wspomoże proces marginalizacji dolara i pomoże w wyniesieniu SDR do roli mechanizmu waluty rezerwowej świata. I w momencie jak Chiny stają się potęgą walutową w swej roli gospodarki nr 1 na świecie, banki centralne na całym świecie będą mogły korzystać i "inwestować" w juana tylko w jeden sposób - przez kumulowanie SDR! Popyt na SDR będzie sprytnie wzmocniony przez naturalne zapotrzebowanie na juana. Oto sposób w jaki budowana jest globalna struktura walutowa. Jedynymi prawdziwymi beneficjentami tego cyklu będzie MFW i oligarchowie, którzy desperacko chcą całkowicie scentralizowanego globalnego systemu gospodarczego.

W międzyczasie, podczas gdy dolar traci swój status światowej waluty rezerwowej, traci jednocześnie jedyną podporę utrzymującą jako tako stabilnie jego wartość. Gdy dolar zacznie spadać, obywatele USA zostaną zredukowani do oczekiwań ekonomicznych Drugiego i Trzeciego Świata . Zatrudnienie i płace nadal będą topnieć, a dysproporcje między bogatymi i biednymi rosnąć. W najgorszym scenariuszu, chaos spowodowałoby przeprowadzenie międzynarodowej interwencji w celu "ratowania nas" od samych siebie. Nasza waluta przypuszczalnie zostanie na stałe powiązana z koszykiem SDR, tak jak Argentyna była przywiązana do dolara w trakcie upadku peso. I to raczej MFW będzie właścicielem USA, niż odwrotnie, wbrew powszechnemu złudzeniu.

Jak wspomniano wcześniej, "wydaje się", że działania stymulacyjne Rezerwy Federalnej nie zdały egzaminu. Teraz nasz naród stoi w obliczu nawałnicy. Ale sądzę, że w rzeczywistości Rezerwa Federalna nie zawiodła w swojej misji. Celem Fed nie jest bronienie stabilności gospodarki USA i dolara. Celem Fed jest zniszczenie stabilności gospodarki USA i dolara. Tak więc, Fed osiągnął cele swojej misji. I wierzę, że pełna kontrola polityki i działań Fed udowodniłaby ten fakt bez wątpienia.

W następnym artykule tej serii przedstawię cel ostateczny globalizacji, która jest obecnie w toku, w tym, jak banki centralne zagranicznych państw w zmowie ze sobą są zarządzane przez instytucje ponadnarodowe, takie jak MFW i BIS (Bank of International Settlements). Upadek Ameryki służy bardzo szczególnemu celowi. Nie jest on dziełem ślepego przypadku, losu, politycznej głupoty czy chciwości korporacji. Jest zaprojektowanym wydarzeniem mającym utorować drogę dla jeszcze bardziej złowieszczego środowiska gospodarczego zaplanowanego dla ustalenia ostatecznego imperium gospodarczego, którego celem jest zniewolenie nas wszystkich na zawsze.

Brandon SmithFlag Counter 

Wersja EPUB