niedziela, 10 marca 2013

Nowe szokujące badanie na temat wpływu radiacji telefonów komórkowych ujawnia zwiększone ryzyko raka mózgu u dzieciNowe szokujące badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii wśród młodzieży dotyczyło użytkowania telefonów komórkowych, a jego zadaniem była odpowiedź na pytanie "Czy dzieci są obecnie narażone na zwiększone ryzyko raka mózgu".

Wynik badania jest jeszcze bardziej szokujący niż samo pytanie, ponieważ dotyczy wszystkich dzieci, które używają telefonów komórkowych.

Prawie 3 tysiące dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych ma zdiagnozowanego raka mózgu, co stanowi jedną czwartą wszystkich nowotworów wieku dziecięcego.

Czy jest to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

Wyniki badania

Badanie wskazuje, że jeśli dzieci będą nadal używać telefonów komórkowych tak jak do tej pory, wiele z nich narażonych będzie na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów mózgu w wieku kilkunastu lat.

Obawy te stają się jeszcze bardziej alarmujące biorąc pod uwagę fakt, że większość (90 procent) uczniów niższych klas w wieku 12 lat, biorących udział w badaniu, używa telefonów komórkowych.

Niedawne orzeczenie Światowej Organizacji Zdrowia podziela te obawy: "Pola elektromagnetyczne, takie jak to związane z telefonami komórkowymi" są czynnikiem rakotwórczym, w tym przypuszczalnie dla ludzi.

Ryzykowne zachowania?

Jakiego rodzaju zachowania składają się na zwiększone ryzyko?

Dwie trzecie dzieci biorących udział w badaniu trzymało swoje telefony przy łóżku podczas snu, w bliskiej odległości w sypialni lub pod poduszką.

Inne badanie przeprowadzone wśród młodzieży w Anglii, Hiszpanii, Szwecji, Australii i na Węgrzech stwierdziło, że w ciągu dziesięciu lat używanie przez dzieci telefonów komórkowych znacznie wzrosło - z 30% do prawie 100%.

Wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych muszą być ostrożni, jednakże dzieci w szczególności. Społeczeństwo musi brać większą odpowiedzialność za opiekę nad młodą częścią populacji i dziećmi, w szczególności jeśli chodzi narażenie na radiację.

Według badania, dzieci mają zwiększoną podatność na efekty radiacji z telefonów komórkowych z powodu:

- mniejszego mózgu
- cieńszej czaszki
- zwiększonej przewodności tkanki mózgowej

Te fizjologiczne różnice prowadzą do zwiększonej absorpcji radiacji.

Z uwagi na to, że użytkowanie telefonów komórkowych rozpoczyna się na tak wczesnym etapie życia, występuje znacznie dłuższy okres czasu narażenia na radiację i stąd wzrost ryzyka.

Wyniki innych badań wskazują także na zwiększenie ryzyka poprzez przyciskanie telefonu do głowy, w szczególności bez zmiany strony głowy z jednej na drugą.

Raport BioInitiative z 2012

Wyniki badań z Nowej Zelandii są wspierane przez raport BioInitiative z 2012 roku.

Raport ten wyjaśnia związek pomiędzy używaniem urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe, a zdrowiem i radiacją emitowaną przez te urządzenia, znaną jako pole elektromagnetyczne.

Raport napisało 29 lekarzy pracujących w 10 krajach, którzy wzięli pod uwagę wyniki prawie dwóch tysięcy wcześniej niepublikowanych badań.

Raport był przeprowadzony niezależnie i oparty jest na dowodach naukowych, dlatego jest wolny od zwykłej w takich wypadkach stronniczości polityki rządowej i przemysłu zdrowotnego.

Raport skupia się na wielu komplikacjach zdrowotnych wynikających z ekspozycji na radiację niskiego poziomu, w tym bezpłodność, autyzm, wpływ na nienarodzone dzieci, choroba Alzheimera, zaburzenia mózgu i systemu immunologicznego oraz rak piersi i mózgu.

Użytkowanie telefonów komórkowych wśród dzieci w wieku do osiemnastego roku życia wzrasta, a nie spada. Używanie przez dzieci telefonów komórkowych powinno być kwestią świadomego wyboru rodziców. Ale jak wielu rodziców jest świadomych tej kwestii, aby móc podjąć właściwe decyzje w odniesieniu do swoich dzieci?

Dowody są nieodparte. Świadomi rodzice powinni przynajmniej poważnie ograniczyć użytkowanie telefonów komórkowych przez swoje dzieci oraz usuwać telefony z sypialni.

Lloyd Burrell

www.naturalnews.com

Źródła informacji w artykule:

http://www.ehjournal.net/content/12/1/5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268551

O autorze:

Lloyd Burrell jest autorem nowej książki zatytułowanej: "Jak pokonać wrażliwość na elektryczność", w której proponuje rozwiązania dla rosnącej liczby ludzi, których zdrowie podupadło wskutek narażenia na technologie bezprzewodowe i inne. Zobacz: www.electricsense.com/3-free-chapters.html

Od czasu padnięcia ofiarą gwałtownej reakcji na swój telefon komórkowy w 2002 roku spędził ostatnie 10 lat na badaniach wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie. Proponuje teraz kompletne rozwiązania na temat tego, jak prowadzić zdrowe życie w naszym coraz bardziej elektromagnetycznym świecie.

Możesz ściągnąć jego darmowy raport na temat zdrowia i zapisać się do jego newslettera odwiedzając stronę http://www.electricsense.com/. Możesz go także śledzić na Facebooku, Twitterze i Youtube.