niedziela, 14 sierpnia 2011

Nowy kraj poddany brutalnym środkom oszczędnościowymWłoski rząd zatwierdził właśnie wprowadzenie brutalnego programu oszczędnościowego uderzającego przede wszystkim w społeczeństwo.[1] Nie przeprowadził przy tym żadnych cięć w wydatkach zbrojeniowych w sytuacji, kiedy wydaje olbrzymie fundusze na udział w kosztownej agresji zbrojnej przeciwko Libii. Do wprowadzenia oszczędności wezwał Europejski Bank Centralny - ten sam, który wpędza Włochy w coraz większe długi skupując włoskie obligacje skarbowe. [2] Wytwarzanie pieniędzy z powietrza, doliczanie do nich odsetek i pożyczanie rządowi nie jest pomocą - powiększa tylko dług. Taki jest efekt przekazania przez rządy władzy emitowania pieniędzy bankom. Zadłużanie państw jest obecnie przeprowadzane przez banki centralne - Rezerwa Federalna zadłuża USA skupując obligacje amerykańskie (QE), a ECB zadłuża państwa UE skupując obligacje skarbowe państw strefy euro.

Efektem tego procesu jest niszczenie całych społeczeństw przez ich zubożenie w wyniku nakładania przez ubezwłasnowolnione rządy brutalnych programów "oszczędnościowych" - cięć emerytur, wydatków na infrastrukturę i służby publiczne. W wyniku odbierania ludziom pieniędzy dochodzi do wybuchów społecznych, a rząd wysyła przeciwko społeczeństwu policję, która bezpardonowo pacyfikuje protesty (Grecja). Do pierwszych zamieszek doszło właśnie w Londynie i nie dajmy sobie wmówić, że ich przyczyną było tło rasowe. Wybuchły najniższe warstwy społeczne pozbawione środków do życia w wyniku wprowadzonych wcześniej przez rząd programów oszczędnościowych. Iskrą zapalną, identycznie jak w Grecji, było zabójstwo przez policję młodej osoby. Po zamieszkach premier Cameron natychmiast wydał policji pozwolenie na użycie armatek wodnych i kul gumowych do tłumienia protestów. [3] Widać jakie jest podejście rządu - nakładanie na społeczeństwo obciążeń spowodowanych długiem wytworzonym przez banki i brutalne tłumienie wszelkiego oporu.


free counters