poniedziałek, 2 maja 2011

Bankierzy, bańka obligacji i bolesne tego konsekwencjeZarówno europejski jak i amerykański system bankowy jest niewypłacalny i nic nie da się zrobić, aby go uratować. Obydwa systemy muszą zbankrutować. Dlatego sądzimy, że prędzej czy później zostanie zwołane spotkanie, na którym wszystkie waluty zostaną zdewaluowane i przeszacowane oraz ogłoszone zostanie wielostronne bankructwo. Będzie to również odpowiedni moment na wprowadzenie nowej światowej waluty rezerwowej lub indeksowanej jednostki wymiany handlowej, która aby zostać zaakceptowaną, musiałaby zawierać 25%-owe oparcie w złocie, co zmusiłoby także inne waluty do przyjęcia oparcia na złocie. Nowa uzgodniona oficjalna cena złota ustalona zostanie na poziomie 4 do 5 razy wyższym od obecnej.

W procesie tym kraje europejskie powrócą do systemu własnych banków centralnych, a Stany Zjednoczone będą mogły zlikwidować Fed i powrócić do konstytucyjnej waluty. Koniec z tajnymi funduszami i programami ratowania uprzywilejowanych korporacji oligarchów. Wielka 100-letnia orgia łupienia narodu amerykańskiego dobiegnie końca. Nadejdzie wówczas czas na procesy karne, w wyniku których winni zostaną osądzeni i wsadzeni do więzienia, a całe ich bogactwo skonfiskowane. Ci, którzy popełnili zdradę stanu zostaną powieszeni. Korporacyjne eldorado bogaczy dobiegnie końca, podobnie jak ich kontrola nad Kongresem - lobbing i kontrybucje na kampanie wyborcze przejdą do historii. Derywaty oraz inne niezabezpieczone instrumenty pochodne zostaną rozliczone i na zawsze zlikwidowane. Zbrodniczy syndykat, który kontroluje nasz naród zostanie zniszczony i rozwiązany.

Zmianom tym towarzyszyć będzie zakończenie wojen prowadzonych ze zmyślonych powodów. Armia zostanie zmniejszona o połowę. Okupacja i wojny zostaną zakończone, a nasi żołnierze powrócą do domu.

Niewypłacalne instytucje finansowe i przedsiębiorstwa zbankrutują kończąc czasy korporacyjnego eldorado. Skończą się oszustwa i korupcja, a ci którzy są za nie odpowiedzialni poniosą konsekwencje. Osoby biorące udział w oszustwie obligacji hipotecznych zostaną osądzeni i skazani, włączając w to tych którzy prowadzą agencje ratingowe.

Sztuczne powstrzymywanie cen złota i srebra zakończy się, a niesławny Rozkaz Wykonawczy powołujący Prezydencką Grupę Roboczą ds. Rynków Finansowych, wydany przez Ronalda Reagana, przestanie istnieć.

Zaufanie do światowego systemu monetarnego dalej maleje, zwłaszcza do systemu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europy. Jak widzimy niskie stopy procentowe i olbrzymie ilości pieniędzy i kredytu wpompowane do systemu nie były w stanie rozpędzić kolejnego cyklu kredytowego. Oszustwa te nie są w stanie zakryć faktu, że puste waluty nie działają. Brak oparcia na złocie z każdym dniem staje się coraz bardziej jaskrawy. 23-letnia wojna o powstrzymanie cen złota została przegrana. Próby manipulacji ceną kruszców stają się coraz bardziej oczywiste, kiedy złoto i srebro rosną wyżej i wyżej na przekór manipulacji sponsorowanej przez rząd. To nie pierwszy raz kiedy oligarchowie celowo doprowadzają do zniszczenia własnego systemu w celu powiększenia swej władzy nad ludźmi i ustanowienia rządu światowego. W procesie tym oligarchowie dowiedli, ku swemu zaskoczeniu, że złoto musi być podstawą każdego systemu monetarnego i że ich mrzonka inżynierii światem pustych walut nie działa i nie będzie działać. Ludzie na całym świecie zaczynają odkrywać ten fakt. Oraz ten, że niektóre banki centralne, jak w USA i Wielkiej Brytanii, są własnością prywatną i działają wyłącznie w interesie swych właścicieli.

Przez 28 miesięcy właściciele Fedu zdecydowali utrzymywać stopy procentowe blisko zera. Poziom ten był czymś cudownym dla obligacji, akcji i spekulacji. Utrzymywali lewarowanie banków na nienotowanym w historii poziomie, aby instytucje te mogły zwielokrotniać zyski. W konsekwencji gospodarka amerykańska i cały świat został poddany zalewowi płynności. W rezultacie wywołała to wysoką inflację, a wraz z QE3, którego nadejście staje się coraz bardziej oczywiste, w ciągu 2.5 do 3 lat możemy doświadczyć hiperinflacji. Kolejnym efektem tej polityki jest wyższe trwałe bezrobocie. Nie podjęto najmniejszego wysiłku aby zmniejszyć bezrobocie i inflację. Aby utrzymać inflację na niskim poziomie stopy procentowe musiałyby być znacznie wyższe. W ciągu najbliższych kilku lat stopy procentowe zostaną podniesione, ale nie w znaczący sposób.

Inflacja cen jest już wśród nas i realnie wynosi około 10%. Nasze przewidywania o 14% inflacji do końca 2011 roku wydają się być obecnie bardzo konserwatywne. Naturalnie Fed, pośród wielu kłamstw którymi faszeruje publikę, mówi że inflacja jest niewielka. Bernanke nie odnosi się do tego, że prawie zerowe stopy procentowe i luzowanie ilościowe (QE) są w dużej mierze odpowiedzialne za obecną wysoką inflację. Nie porusza także kwestii, że polityka Fedu, a więc banków i Wall Street, spowodowała wzrost cen paliwa i produktów detalicznych. Są to kolejne rezultaty niekontrolowanej polityki monetarnej. Bernanke, człowiek banków z Wall Street, nie lubi rozmawiać o potrzebie podniesienia płac, które muszą rosnąć w celu wyrównania inflacji – nie lubi mówić, ponieważ wyższe płace są dodatkowym czynnikiem inflacjogennym. Chce, aby płace pozostały tam gdzie są - malejąca siła nabywcza konsumentów nic go nie obchodzi. Chodzi mu o to, aby utrzymać płynność finansową gospodarki, a nie martwić się o płace i inflację. Podobnie jak płace i inflacja, wzrosty kosztów żywności i paliw nie są, jak mówi, przejściowe. Będą rosnąć i utrzymywać się na wysokim poziomie przez następne 3 do 5 lat. Odpowiedzią prezydenta na ten problem jest Grupa Robocza ds. Oszustw Cen Paliw, która ma śledzić łotrów, którzy szkodzą konsumentom.

Od wielu lat mówimy, że ekonomiści i analitycy mają rację jedynie w 30% przypadkach. Powodem jest to, że gdyby zaczęli mówić i pisać prawdę, zostaliby zwolnieni. Na swą niepochlebną opinię zasługują z powodu nie mówienia prawdy. Do tej samej grupy zaliczamy autorów newsletterów ekonomicznych, ale ich problemem jest niekompetencja, brak wiedzy historycznej i profesjonalnego doświadczenia na rynku giełdowym i towarowym. Ludzie, którzy nigdy nie byli dzień za dniem pod ogniem nieprzyjaciela na polu bitwy, nie są w stanie zrozumieć, jak to jest kiedy do ciebie strzelają. W celu zrozumienia zagranicznych rynków trzeba przynajmniej przez jakiś czas mieszkać w tych kulturach i zrozumieć, jak różni ludzie myślą. Bardzo niewielu przygotowało się do tej pracy, tak jak powinni, aby uzyskać lepsze wyniki.

I w końcu mamy oligarchów za kulisami, którzy posiadają nie tylko agendę zysku, ale również agendę społeczną i polityczną. Spójrz gdzie obecnie, w wyniku ich machinacji, znajduje się Grecja i Irlandia. Przywódcy tych krajów, członkowie Grupy Bilderberg, sprzedali swój naród dla korzyści bankierów. Zmusili społeczeństwa do wzięcia na siebie złych długów bankierów. Są to ci sami bankierzy, którzy niszczą system finansowy i gospodarczy świata. Przytłoczyli system oszustwami i przestępstwami, a ponieważ są członkami oligarchii, nigdy nie są za to ścigani.

Bob Chapman

Tłumaczenie: davidoski


http://theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly/Bankers_Treasury_Bubbles_and_the_Painful_Consequenes