czwartek, 30 września 2010

Fed złamany - ujawni informacje

Z przemówienia prezesa Fed Bena Bernanke, które zostanie dziś wygłoszone przed komisją Senatu, a którego treść podano na stronach Fed wynika, że Fed ujawni informacje, których domaga się Bloomberg w pozwie sądowym.

"(...)Ostatni element wysiłków Rezerwy Federalnej zmierzającej do implementacji Ustawy Dodd-Frank odnosi się do przejrzystości naszych ksiąg oraz programów płynnościowych. Na długo przed wejściem w życie [ustawy] podawaliśmy dużą ilość odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej w postaci danych statystycznych oraz w postaci regularnych raportów do Kongresu. W ramach określonych przez ustawę Rezerwa Federalna do 1 grudnia 2010 przedstawi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji przeprowadzonych w ramach szeregu programów płynnościowych i kredytowych w okresie od 1 grudnia 2007 do 20 lipca 2010. Informacje zawierać będą nazwy odbiorców, daty i wartość poszczególnych transakcji w dolarach, warunki spłaty oraz inne dodatkowe informacje. Na bieżąco, zgodnie z opóźnieniem dopuszczonym przez Kongres w celu ochrony skuteczności programów Rezerwa Federalna będzie teraz rutynowo podawać informacje dotyczące nazw odbiorców transakcji, ilości środków finansowych oraz zakontraktowanych zabezpieczeń transakcji tzw. okna dyskontowego, operacji otwartego rynku oraz instytucji pożyczek awaryjnych.(...)"

<a href="Z przemówienia prezesa Fed Bena Bernanke, które jutro zostanie wygłoszone przed komisją Senatu, a którego treść podano na stronach Fed wynika, że Fed ujawni informacje, których domaga się Bloomberg w pozwie sądowym. "(...)Ostatni element wysiłków Rezerwy Federalnej zmierzającej do implementacji Ustawy Dodd-Frank odnosi się do przejrzystości naszych ksiąg oraz programów płynnościowych. Na długo przed wejściem w życie [ustawy] podawaliśmy dużą ilość odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej w postaci danych statystycznych oraz w postaci regularnych raportów do Kongresu. W ramach określonych przez ustawę Rezerwa Federalna do 1 grudnia 2010 przedstawi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji przeprowadzonych w ramach szeregu programów płynnościowych i kredytowych w okresie od 1 grudnia 2007 do 20 lipca 2010. Informacje zawierać będą nazwy odbiorców, daty i wartość poszczególnych transakcji w dolarach, warunki spłaty oraz inne dodatkowe informacje. Na bieżąco, zgodnie z opóźnieniem dopuszczonym przez Kongres w celu ochrony skuteczności programów, Rezerwa Federalna będzie teraz rutynowo podawać informacje dotyczące nazw odbiorców transakcji, ilości środków finansowych oraz zakontraktowanych zabezpieczeń transakcji tzw. okna dyskontowego, operacji otwartego rynku oraz instytucji pożyczek awaryjnych.(...)"

http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100930a.htmhttp://zezorro.blogspot.com/2010/03/rezerwa-federalna-musi-ujawnic-szczegoy.html


http://www.youtube.com/watch?v=DXl6zpoXiQA