niedziela, 25 kwietnia 2010

Rząd światowy otwarcie ustanawiany przez prywatne mega-banki z Bankiem Światowym i MFW na czele - Alex Jones